Skrij stran
Klepetalnica
Telefon za otroke in mladostnike
Bližnjice Droge Šola Moje telo Prijatelji Družina Mladostništvo Ljubezen Moj notranji svet Nasilje Spolnost Internet
išči

TOM telefon

TOM je telefon za otroke in mladostnike. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111.

več...

Duševni razvoj

Pri mlajšem šolskem otroku (6,5–11,5 let) se razvoj jezika upočasni, spremenijo se odnosi z drugimi. Pred tem obdobjem se otroci v večji meri družijo z odraslimi, v tem obdobju vstopajo v večje skupine vrstnikov. Otroci v tem obdobju začenjajo razumevati, da imata lahko dva posameznika različno mnenje, okrog osmega leta začnejo izraziteje vrednotiti oziroma ocenjevati sebe na osnovi tega, kakšno mnenje imajo o njih drugi. Ne reagirajo več pretežno čustveno, ampak o svojih reakcijah bolj razmišljajo. Čustva so bolj zapletena in sestavljena. Otroci jih raje prikrivajo in jih ne izražajo neposredno.

V začetku mladostništva se začne večina posameznikov pri svojem razmišljanju zanašati na logiko, medtem ko se pred tem opirajo le na podatke, ki jih pridobijo z opazovanjem. Pojavi se abstraktno mišljenje, razmišljanje o možnih stvareh, hipotetično mišljenje … Posamezniki so vse bolj sposobni upoštevati poglede sebe in drugih, prijateljstva v tem obdobju postajajo bolj stabilna, vrstniki imajo v tem obdobju zelo velik vpliv na posameznika, ki proti koncu mladostništva popusti. Vrstniške skupine so v obdobju otroštva pretežno istospolne, v mladostništvu se posamezniki vse bolj družijo v skupinah obeh spolov, prijateljstva pa so večinoma istospolna in se vzpostavljajo na osnovi osebnostnih lastnosti.

V obdobju mladostništva se mora posameznik naučiti sprejemati in obvladovati svoje telo, vzpostaviti zrelejše odnose z vrstniki, oblikovati intimne odnose, se čustveno osamosvojiti od staršev, odločiti za poklic in oblikovati odnos do dela … Pojavijo se lahko strahovi pred izgubo samokontrole (nadzora nad sabo), strahovi glede spolnosti, obremenjenost glede vrstniškega sprejemanja, nekoliko bolj kot v prejšnjih obdobjih pridejo do izraza potrtost, nesrečnost, prihaja do velikih nihanj v razpoloženju ... Ta občutja so normalna (jih nimamo za neustrezna), dokler te ne motijo in ovirajo pri vsakdanjem delovanju. Če pride do tega, se lahko posvetuješ s starši, šolskim svetovalnim delavcem ali nami.

Ključne besede: duševni razvoj, čustvovanje, mišljenje, vrstniki