Alkoholizem

Alkoholizem je bolezen, ki jo je treba tako kot druge bolezni zdraviti. Bolezen se kaže tako, da bolnik ne more prenehati piti. Sčasoma postane od alkohola odvisen in ga potrebuje vsak dan. Če alkohola nekaj časa ne pije, se lahko začne tresti, postane agresiven, dobi telesne krče in začne se mu blesti.

Alkoholiki niso le klateži in brezdomci, ampak so lahko tudi ljudje, ki imajo otroke in družino. Alkohol vpliva na alkoholikovo vedenje, zato lahko postane do najbližjih nesramen, agresiven in žaljiv. S svojim ravnanjem spravi v stisko vso družino, še posebej pa trpijo otroci. Alkoholik išče krivdo za svoje početje v drugih, vendar ve, da dela slabe stvari in s tem škodi svojim bližnjim. Resnico si skuša prikriti na tak način, da krivdo pripiše drugim. Krivi ženo/moža, otroke, slabo plačano službo, nemogočega šefa.

Zelo pomembno je, da veš, da je za pitje vedno odgovoren tisti, ki pije. Nikoli niso krive razmere, v katerih živi, slaba plača, prepir v družini, predvsem pa NIKOLI NISO KRIVI OTROCI. Odgovoren je samo pivec sam. Razlogi za njegovo pitje so v njegovih osebnostnih značilnostih, podedovanih lastnostih in izkušnjah iz otroštva.

Otrok ne more vplivati na alkoholika in ga pripraviti do tega, da bi prenehal piti. Alkoholik je bolnik, ki potrebuje strokovno pomoč. Dobro je, da se otrok o težavah, ki jih ima njegov starš, odkrito pogovori s tistim odraslim, ki mu zaupa, in ga prosi za pomoč. To je lahko drugi starš, ki ne pije, sorodnik, socialni delavec, nekdo iz šolske svetovalne službe ali učitelj. Če je alkoholik agresiven in se znaša nad svojimi bližnjimi, pa je treba predvsem zavarovati sebe.

Alkoholiku lahko pomagajo v centru za socialno delo v kraju kjer živi, osebni zdravnik, v klubu anonimnih alkoholikov, v psihiatričnih dispanzerjih, ambulantah za alkoholike…

Ključne besede: alkoholik, stiska, krivda, trpljenje, iskanje pomoči