Cilji projekta

S postavitvijo spletnega informacijskega portala E-TOM želimo:

  • vzpostaviti dodaten komunikacijski kanal (internet) kot nadgradnjo dejavnosti telefona za otroke in mladino (TOM);
  • vzpostaviti spletni portal, ki bo omogočal največjo možno raven zagotavljanja diskretnosti in anonimnosti klicateljev;
  • otrokom v stiski zagotoviti ustrezne usmerjevalne vsebine;
  • vzpostaviti enostaven, hiter in jasen dostop do relevantnih informacij za ostale ciljne javnosti (npr: starši, pedagogi);
  • zaznavati in aktivno reševati probleme, s katerimi se srečujejo otroci;
  • omogočiti uporabo storitve tudi otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami (npr: gluhim, gluhonemim).