Duževni razvoj

Pri mlajšem šolskem otroku (6,5–11,5 let) se razvoj jezika upočasni, spremenijo se odnosi z drugimi. Pred tem obdobjem se otroci v večji meri družijo z odraslimi, v tem obdobju vstopajo v večje skupine vrstnikov. Otroci v tem obdobju začenjajo razumevati, da imata lahko dva posameznika različno mnenje, okrog osmega leta začnejo izraziteje vrednotiti oziroma ocenjevati sebe na osnovi tega, kakšno mnenje imajo o njih drugi. Ne reagirajo več pretežno čustveno, ampak o svojih reakcijah bolj razmišljajo. Čustva so bolj zapletena in sestavljena. Otroci jih raje prikrivajo in jih ne izražajo neposredno.

V začetku mladostništva se začne večina posameznikov pri svojem razmišljanju zanašati na logiko, medtem ko se pred tem opirajo le na podatke, ki jih pridobijo z opazovanjem. Pojavi se abstraktno mišljenje, razmišljanje o možnih stvareh, hipotetično mišljenje … Posamezniki so vse bolj sposobni upoštevati poglede sebe in drugih, prijateljstva v tem obdobju postajajo bolj stabilna, vrstniki imajo v tem obdobju zelo velik vpliv na posameznika, ki proti koncu mladostništva popusti. Vrstniške skupine so v obdobju otroštva pretežno istospolne, v mladostništvu se posamezniki vse bolj družijo v skupinah obeh spolov, prijateljstva pa so večinoma istospolna in se vzpostavljajo na osnovi osebnostnih lastnosti.

V obdobju mladostništva se mora posameznik naučiti sprejemati in obvladovati svoje telo, vzpostaviti zrelejše odnose z vrstniki, oblikovati intimne odnose, se čustveno osamosvojiti od staršev, odločiti za poklic in oblikovati odnos do dela … Pojavijo se lahko strahovi pred izgubo samokontrole (nadzora nad sabo), strahovi glede spolnosti, obremenjenost glede vrstniškega sprejemanja, nekoliko bolj kot v prejšnjih obdobjih pridejo do izraza potrtost, nesrečnost, prihaja do velikih nihanj v razpoloženju … Ta občutja so normalna (jih nimamo za neustrezna), dokler te ne motijo in ovirajo pri vsakdanjem delovanju. Če pride do tega, se lahko posvetuješ s starši, šolskim svetovalnim delavcem ali nami.

Ključne besede: duševni razvoj, čustvovanje, mišljenje, vrstniki