Izsiljevanje

V slovenskih osnovnih šolah se nasilje in izsiljevanje odvija znotraj razredov, v neposredni bližini šol, mladi pa se z nasiljem in izsiljevanjem srečujejo tudi na poti v šolo in iz nje.

Če na kratko povzamem »definicijo« psihičnega in verbalnega nasilja: to označuje vsakršna dejanja, ki se na grob način dotaknejo posameznikove psihe. Psihično nasilje škoduje samozavesti, samopodobi in samozaupanju žrtve.

Najbolj razširjeno psihično nasilje pogosto izvajajo starejši učenci nad mlajšimi. Predvsem so to razne oblike žaljenja, zmerjanja, ustrahovanja, vpitja, poniževanja, kričanja, prepiri, ignoriranje, zavračanje, izsiljevanje in grožnje. Med odmori se mladostniki velikokrat  počutijo manj varne.

Žrtve nasiljain izsiljevanja so tisti učenci, ki dalj časa doživljajo trpinčenje, so izpostavljeni nasilnemu vedenju.  Ponavadi so ti mladi nemočni, osamljeni, izolirani, žalostni …

Nasilnežiso tisti mladostniki, ki prevzamejo moč nad šibkim sovrstnikom; so uspešni v športih, imajo potrebo po nadvladovanju, zelo radi se uveljavljajo z močjo in grožnjami, zelo hitro se razjezijo … zelo zgodaj začnejo tudi s krajami, vandalizmom, popivanjem …

Če si opazil takšno vedenje na tvoji šoli, ali si sam žrtev izsiljevanja, lahko o tvoji stiski spregovoriš in pokličeš na specializiran telefon TOM 116 111, ali se oglasiš na policijski postaji – povezava na seznam; pomembno je tudi, da svojo stisko  poveš svetovalni službi na tvoji šoli!