Nasilje – koordinatorji

V okviru preprečevanja nasilja v družini so na centrih za socialno delo zaposleni tudi strokovni delavci, ki nudijo ustrezno podporo žrtvam nasilja. Imenovanih je 12 koordinatorjev, in sicer na:

Celje

CSD Celje (za področje celjske regije):
Gabriela Čoklc

Domžale

CSD Domžale (za področje obljubljanske regije 1):
Marjana Milek Ogrinc

Gornja Radgona

CSD Gornja Radgona (za področje pomurske regije):
Tina Vukan

Kočevje

CSD Kočevje (za področje obljubljanske regije 2):
Katarina Tinauer

Koper

CSD Koper (za področje obalno kraške regije):
Damjana Jurman

Krško

CSD Krško (za področje posavske regije):
Sonja Žugič

Ljubljana

CSD Ljubljana Šiška (za področje ljubljanske regije):
dr. Viktorija Bevc

Maribor

CSD Maribor (za področje podravska regije):
Francka Premzel

Nova Gorica

CSD Nova Gorica (za področje goriške regije):
Majda Pušnar

Novo mesto

CSD Novo mesto (za področje dolenjske regije in Bele Krajine):
Dubravka Hrovatič

Slovenj Gradec

CSD Slovenj Gradec (za področje koroške regije):

mag. Jovita Pogorevc Merčnik

Škofja Loka

CSD Škofja Loka (za področje gorenjske regije):

mag. Aleksandra Kafol