Telefoni za pomoč v stiski

Zaupni telefon Samarijan

  • Telefon: 116 123

(24 ur na dan, brezplačno, anonimno)

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

  • Telefon: 080 11 55

(ob delavnikih med 12. in 22. uro, vsak dan od 18. do 22. ure, brezplačno) 

Klic v duševni stiski

  • Telefon: (01) 520 99 00 

(med 19. in 7. uro)

Ženska svetovalnica – krizni center 

Telefon: 031 233 211 (24 ur)