Konflikt med vrstniki

Konflikti oziroma spori so del našega vsakdanjega življenja. Pojavljajo se tako v družini kot tudi v šoli in izven nje. In tudi med vrstniki. Do konfliktov najpogosteje pride zaradi naših različnih mnenj, pogledov, stališč, interesov, identitet, želja … Seveda je tudi to normalno, saj smo med seboj različni. Najbolj pomembno pri konfliktih je, ali in kako jih znamo razreševati. V primeru, da skušamo najti skupen jezik, se pogovoriti, potem je lahko konflikt celo nekaj pozitivnega in se iz njega lahko česa naučimo.