Nacionalna mreža TOM – pritožbeni postopek

V skladu s sklepom Sveta Nacionalne mreže z dne 12. 11. 2012 imate uporabniki TOM telefona pravico do pritožbe na storitve svetovalcev na TOM telefonu. Pritožbeni postopek je dvostopenjski; na prvi stopnji bo pritožbo obravnaval Svet Nacionalne mreže TOM, na drugi stopnji pa generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki bo o pritožbi tudi dokončno odločila.

Svojo pritožbo, ki jo pričakujemo  najkasneje v roku 8-ih dni od telefonskega klica na Tom telefon  ali pisnega kontakta na e-tom, pošljite pisno na naslov:

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Pritožba TOM
Miklošičeva 16
1000 Ljubljana

ali na e-naslov: info@zpms.si.

V svoji pritožbi obvezno navedite:

  • ime in priimek, naslov in podpis upravičenca (če želite, da vam odgovorimo po navadni pošti),
  • datum in čas telefonskega klica na TOM telefon,
  • navedbo dejstev in argumentov pritožbe.

Načelo ANONIMNOSTI v pritožbenem postopku: Ker je na TOM telefonu zagotovljena anonimnost klicalcem – uporabnikom in svetovalcem, vam bomo odgovorili na e-naslov, s katerega nam boste pisali. Če želite odgovor prejeti na fizični naslov, je nujno, da nam pošljete svoje podatke in se s tem prostovoljno odločite, da razkrijete svojo identiteto.

Svojo pritožbo glede TOM telefona lahko uporabniki naslovite tudi na Socialno zbornico Slovenije,s pripisom pritožba TOM, Koseškega 8, 1000 Ljubljana  ali na e-naslov: info@szslo.si