Nasilje v šoli

Bullying … hm, kaj pa je to?

Spet neka čudna beseda, ki jo prvič slišiš in nimaš pojma, kaj pomeni? No, nič takega, kar se ne bi dalo razložiti tudi po slovensko. Bullyingu s slovenskim izrazom pravimo trpinčenje.

Trpinčenje je tisto nasilje, ki se dogaja dlje časa. Lahko se pojavi v različnih oblikah – sem spada telesno nasilje, pa tudi duševno in verbalno (besedno) nasilje. Trpinčenje običajno torej vsebuje telesno nasilje do vrstnikov ali njihove lastnine (stvari, ki jim pripadajo), pa tudi socialno agresivnost (npr. obrekovanje) in besedne žalitve.

Ti je že bolj znano, kajne? Najbrž zato, ker je trpinčenje zelo pogost pojav. Izkušnje z njim ima kar ena petina osnovnošolcev in nekaj manj srednješolcev. Ponavadi je tako med tistimi, ki so nasilni, kot med žrtvami nasilja več fantov kot deklet, vendar se trpinčenje pojavlja tudi med dekleti.

Pomembno je, da se zavedaš, da se trpinčenje pojavlja v številnih oblikah, ki jih je toliko, da vseh nikakor ne moremo našteti. Veliko ljudi trpinčenja sploh ne opazi, saj menijo, da je to običajno (pred)pubertetniško vedenje. Med trpinčenje spada tudi izkoriščanje ali osamitev določenega učenca.

Jaz ali nekdo drug je žrtev trpinčenja – kaj lahko storim?

Trpinčenje je vsekakor velik problem, o katerem se premalo govori. Zavedati se moraš, da ima vsak človek določene pravice, ki ne smejo biti kršene. Žrtve nasilja si o tem pogosto ne upajo spregovoriti. Če se v tem najdeš tudi sam/a, ti predlagam, da poiščeš pomoč. Poskusi se pogovoriti s kakšnim sošolcem, prijateljem, starši ali učitelji. Vedno smo vam na voljo tudi po naši brezplačni telefonski številki. Tudi če opaziš, da je žrtev bullyinga oz. trpinčenja kdo drug, se ne obotavljaj pomagati. Ta oseba ti bo gotovo zelo hvaležna.

Ključne besede: šola, bullying, nasilje, trpinčenje, agresivnost, žalitev, pomoč

Nasilen učenec in nasilen učitelj

Nasilje v šolskem okolju ti je verjetno poznano, saj je precej pogost pojav.

Kaj vse spada pod besedo nasilje

Kot nasilna razumemo vsa tista dejanja, pri katerih ima neka oseba (ali več oseb) namen poškodovati nekoga drugega. To je lahko tako telesno kot besedno nasilje. Kaj pa to dejansko pomeni? K nasilju štejemo pretepe, namerno brcanje, izsiljevanje, grožnje,zmerjanje, uničevanje, žaljenje, kraje … Nasilje je torej neustrezen način  za reševanje določenih problemov.

Pogosto ga zasledimo tudi v šolskih prostorih. Pri tem ločimo nasilje med učenci, nasilje učencev nad učitelji ter nasilje učiteljev nad učenci. O nasilju med učenci si lahko več preberete v prispevku o bullyingu oz. trpinčenju, tukaj pa se bomo osredotočili na drugi dve vrsti nasilja, torej na nasilje učencev nad učitelji ter nasilje učiteljev nad učenci.

Mogoče se ti zdi nasilje nad učiteljem nekaj, za kar si prepričan/a, da  nisi še nikoli opazil/a. Toda, če še enkrat prebereš, kaj vse je nasilje, najbrž ne boš več tako prepričan/a. Tudi zmerjanje učitelja je nasilje in je neustrezen način vedenja. Verjamem, da marsikaterega učitelja s sošolci ne marate in vam gre »blazno« na živce. Toda ali res misliš, da bo zato, ker ga žalite, mu mogoče grozite ali še kaj hujšega, drugačen? Da vam bo dal boljše ocene, ali pa vas sploh ne bo spraševal? Naj ti povem, da imajo učitelji poleg znanja o predmetu tudi veliko ostalih izobraževanj. Tam jim svetujejo, kako naj se odzivajo na nasilne učence. In ne boste je  s sošolci odnesli brez kazni. Kar pa je pomembneje – na ta način zagotovo ne boste rešili težav, ki jih imate z učiteljem ali predmetom.

Zavedati se moraš, da kot učenec nimaš le pravic, ampak tudi določene dolžnosti, ki jih moraš opravljati. Mednje spada tudi upoštevanje učitelja in izpolnjevanje njegovih navodil. Kar pa ne pomeni, da si dolžen prenašati nasilnega učitelja. In že smo  pri drugi vrsti nasilja – nasilje učiteljev nad učenci.

V preteklosti so bili nasilni učitelji prej pravilo kot izjema in učenci so se jih zelo bali. Danes bi moralo biti ravno nasprotno. Ampak vedno se najde nekdo, ki svoj položaj izrablja in se na določen način izživlja nad učenci. Če si sam/a žrtev nasilnega učitelja, moraš vedeti, da imaš pravico do varnosti oziroma pravico do varstva pred vsemi oblikami nasilja na šoli. To pomeni, da lahko brez pomislekov zahtevaš pomoč in da so ti na šoli dolžni pomagati. Zato se ne obotavljaj in povej nekomu – pa naj bodo to starši, drug učitelj, svetovalna delavka … Vse oblike nasilja so namreč najtežje kršitve in so v šoli prepovedane.

Za konec naj si izposodim še citat, ki ga uporablja neka nizozemska šola: »Vsak lahko dela, kar hoče, dokler ne moti, vznemirja ali rani drugega.« In to mora veljati tako za učence kot tudi za učitelje.

Ključne besede: nasilje, šola, učenec, učitelj, pravica, dolžnost, kršitev