Nimam posledic spolne zlorabe?

Posledice spolne zlorabe so lahko zelo raznolike in niso nujno vezane na težave s spolnostjo in spolnim dozorevanjem. Ni sicer nujno, zelo možno pa je, da imaš kakšne težave ali pa se bodo te pokazale kasneje.

Težave so različnih vrst, in sicer vedenjske, čustvene in telesne. Vedenjske težave so na primer sledeče:

 • pretepanje s sošolci,
 • neprimerno vedenje do učiteljev,
 • uničevanje svoje in tuje lastnine,
 • neprimeren odnos do živali,
 • krutost,
 • nemirnost in nezbranost,
 • učne težave,
 • laganje,
 • neupoštevanje navodil,
 • beganje od doma,
 • samomorilni poskusi.

Poleg vedenjskih težav so lahko prisotne tudi čustvene težave, kot na primer:

 • moreče in strašne sanje,
 • nočni strahovi,
 • motnje hranjenja,
 • prekomerna požrešnost,
 • odklanjanje hrane,
 • težave pri spanju,
 • nenehno vsiljevanje misli na zlorabo,
 • hromeča in neprestana žalost,
 • hud, nepojasnjen strah.

Pozorni pa smo lahko tudi na različne telesne težave, kot na primer:

 • močenje postelje (»lulanje« v posteljo),
 • blatenje v hlače (»kakanje« v hlače),
 • huda nemirnost (zelo težko mirno sedite),
 • bolečine v trebuhu in spodnjem delu telesa,
 • glavoboli,
 • vneto splovilo (»lulika«, »lulček«),
 • vneta zadnjična odprtina in sečne poti,
 • boleče menstruacije,
 • nepojasnjene krvavitve iz nožnice in zadnjične odprtine,
 • zgodnja, nepojasnjena nosečnost.

Ob tem je potrebno povedati, da naštete težave niso nujno posledica spolne zlorabe, ampak so vzroki za njih lahko tudi drugje.

Pomembno je, da poznamo posledice spolne zlorabe. Morda imaš občutek, da posledic nimaš. Morda pa si ob branju ugotovil, da bi vendarle bilo dobro poiskati pomoč.

Ključne besede: spolna zloraba, posledice, čustvene težave, vedenjske težave, telesne težave