Novi promocijski materiali

Izdelali smo nova plakata in zloženko, katerih cilj je dodatno promovirati vse tri oblike svetovanja (telefon, e-mail, klepetalnica), ki jih nudimo otrokom in mladostnikom. Prav tako smo izdelali druge promocijske materiale, ki jih razdeljujemo med otroke in mladostnike na raznih dogodkih in nagradnih igrah na Facebooku. Promocijski materiali so bili izdelani s finančno pomočjo Ministrstva za javno upravo, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in s sofinanciranjem Evropske unije, Instrumenta za povezovanje Evrope.