O šoli

V šoli presediš veliko ur, zato je zelo pomemben sestavni del našega življenja. Poleg predpisanega programa se za življenje naučiš še mnogo drugih stvari, ki so včasih celo pomembnejše in usodnejše kot sama vsebina šolanja. Za večino je šola zelo dobra izkušnja, v njej se naučiš veselja do spoznavanja novega, socialnega vedenja, najdeš prijatelje, si utrdiš prepričanje, da si bister in sposoben. Nekateri otroci pa doživljajo šolo kot bridko zgodnjo izkušnjo, ki se pridružuje slabim izkušnjam, ki so jih morda dobili že doma. Takšni otroci doživljajo nenehne neuspehe, imajo se za manjvredne in  manj sposobne od sošolcev, pa tudi učiteljev se lahko bojijo in jih zasovražijo.

Razred v šoli je skupnost, v kateri sodelujejo učitelj oziroma učitelji in učenci. Učitelj se lahko pogovarja s posameznim učencem ali celotnim razredom. Večinoma potekajo ti pogovori zato, da učitelj predstavi neko snov in jo potem tudi preverja. V naših šolah največkrat govori ali sprašuje samo učitelj, učenci le redko sprašujejo ali dajejo pobudo za pogovor.