Preverjanje znanja

Sposobnosti in šola

Večina vas ima takšne sposobnosti, kot jih od njih pričakuje šola, nekateri pa imajo drugačne, vendar so kasneje v življenju še vedno lahko zelo uspešni. Za uspeh v šoli ni edino pomembno, ali so sposobnosti bolj razvite ali manj, temveč je treba upoštevati sposobnosti na besednem, jezikovnem in matematičnem področju. To pa zato, ker se v šoli pogosto pogovarjamo, govorimo, pišemo, poslušamo, rešujemo matematične naloge. Kasneje, v službi, bo lahko nekdo zelo uspešen, tudi če nima dobro razvitih besednih ali matematičnih sposobnosti, saj bo lahko opravljal takšno delo, za katerega je nadarjen.

Preverjanje znanja

Sposobnosti in naučeno znanje v šoli preverjate s testi, ustnim spraševanjem in izdelavo raznih izdelkov (npr. izdelava projekta). Preverjanje znanja je nujno, saj le tako lahko zagotovimo, da se boste nekaj naučili. V prvih treh razredih je prilagojeno vaši starosti, učitelj namreč poda le pisno oceno z razlago. V višjih razredih in v srednji šoli pa imate številčni način ocenjevanja.