Psihično nasilje

Psihično nasilje so dejanja, ki najpogosteje potekajo na verbalni ravni in negativno vplivajo na samozavest, samopodobo in samozaupanje druge osebe. Sem sodi:

 •          grobo kritiziranje človekove osebnosti, žaljenje, zmerjanje, poniževanje, ustrahovanje in grožnje z besedami, kričanjem, telesno držo,
 •          ustvarjanje negativnih mnenj o osebi na podlagi predsodkov in stereotipov, ignoriranje, molčanje, da bi dosegli svoj cilj,
 •          širjenje negativnih govoric o osebi, da bi zmanjšali njen ugled v družbi,
 •          izoliranje osebe od ljudi, s katerimi bi želela ohraniti stik.
 •          zmerjanje ali druge oblike žaljivega vedenja do otrok
 •          zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb (odsotnost čustvene topline)
 •          postavljanje prevelikih zahtev do otroka (ki presegajo njegove sposobnosti)
 •          izločanje, zavračanje otroka
 •          poniževanje otroka, prikrajšanje za dostojanstvo
 •          zastrahovanje (kričanje, grožnja s fizičnim napadom ali ubojem)
 •          izolacija otroka
 •          izkoriščanje otroka