Šolska svetovalka

Na vsaki osnovni in srednji šoli je organizirana šolska svetovalna služba. Opravlja jo pedagog, socialni pedagog, psiholog ali socialni delavec. To so strokovni delavci, ki ti lahko pomagajo, če se znajdeš v težavah. Pomagajo ti z nasveti, spodbudo, v nekaterih primerih pa te napotijo tudi v ustrezne institucije (zdravstveni dom, center za socialno delo, center za poklicno informiranje …). Delo strokovnjakov, ki delujejo v šolski svetovalni službi, temelji na strokovnih spoznanjih in na poklicni etiki. Poklicna etika strokovnjake v šolski svetovalni službi obvezuje k temu, da tvojih težav ne govorijo naokrog.

Na šolsko svetovalno službo se lahko obrneš, če ti težave povzročajo:

 •   šola,
 •   razumevanje z učiteljem (obojestransko (ne)razumevanje),
 •   strah pred spraševanjem v razredu,
 •   obremenjenost s šolskimi nalogami (zelo težke naloge),
 •   določen šolski predmet (ki ga ne maraš),
 •   količinska preobremenjenost z nalogami (če se ti zdi preveč nepotrebnega pisanja),
 •   dom in družinski odnosi,
 •   odnosi s starši,
 •   prevelika prizadetost staršev in njihovo preveliko pričakovanje,
 •   odnosi z brati in sestrami,
 •   strah pred ljudmi (težave pri navezovanju socialnih odnosov),
 •   odnos do sebe,
 •   to, da se počutiš nesrečnega,
 •   neuspešnost oz. manjša uspešnost v fizičnem, socialnem in osebnostnem smislu,
 •   odnos z drugimi …

In si želiš:

 •   več prijateljev,
 •   biti večkrat izbran (biti v središču pozornosti, da bi bili drugi pozornejši do tebe),
 •   pridobiti vrstnike za igro,
 •   pripadati in biti sprejet,
 •   da bi se poboljšal (popravil) na posameznem področju (pri določenem predmetu),
 •   obvladovati čustva,
 •   da bi s starši delali več stvari skupaj,
 •   obvladati bojazen, strah in osamljenost.

Veliko stvari o samopodobi, zdravju in ljubezni si lahko tudi sam prebereš na strani http://www.tosemjaz.net.

VZGOJNI UKREPI

Vsaka šola ima hišni red in pravila, ki so določena tudi s pravilnikom. V osnovni šoli je to Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04), v srednji šoli pa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 82/2004).

Pravilniki opredeljujejo pravice in dolžnosti učencev in dijakov. Na žalost v šoli prihaja tudi do kršitev. Mednje spadajo izostajanje od pouka, izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole, namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, kraja šolske lastnine (tudi lastnine drugih učencev ali delavcev šole, uničevanje šolske dokumentacije in ponarejanje šolskih dokumentov …).

KLJUČNE BESEDE: šola, dom in družinski odnosi, odnosi z drugimi, odnos do sebe

Povabilo

Na vsaki šoli so skrita vrata z napisom  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA.

Sliši se tako odraslo in resno, v resnici pa smo tam pedagoginje, psihologinje in/ali socialne delavke, ki smo si za poklic izbrale pomoč mladim na poti odraščanja in učenja.

Vesele smo vsakega tvojega obiska, naša vrata so ti na stežaj odprta!

K nam  lahko prideš, ko:

 •         ti je dolgčas (klepet, smeh, družabne igre),
 •         te “sesujejo” slabe ocene, pa ne veš, kako naprej (pomoč pri načrtovanju učenja, tehnikah učenja),
 •         te je strah spraševanja in testov (razbremenitev, sprostitev),
 •         te čakajo težke in pomembne odločitve o nadaljnjem šolanju: kam v srednjo šolo, kateri poklic izbrati … (spoznavanje in obiski srednjih šol, poklicev, interesnih področij),
 •         se ne znajdeš v odnosu z vrstniki (reševanje medosebnih odnosov),
 •         se ti zalomi pri prijateljstvu, te doleti nesrečna ljubezen (zaupnost),
 •         te kdo izsiljuje ali nadleguje (pomagali ti bomo),
 •         si pretirano otožen (pogovor in čas zate),
 •         se slabo počutiš, pa bi se rad boljše (za dežjem vedno posije sonce),
 •         ti kaj uspe ali dobiš dobro oceno (jupijee, veselim se s tabo, čestitke!),
 •         imaš občutek, da se ti godi krivica (razumem tvojo stisko),
 •         se počutiš izločen ali zaznamovan, ogrožen (dovoljeno je postaviti se zase!),
 •         imaš »ful« energije in idej ter bi jih rad usmeril v šolske dejavnosti in projekte (otroški parlament, obiski raznih institucij, medvrstniška učna pomoč),
 •         te razjezi odnos učiteljev (poiščimo rešitev!),
 •         imaš občutek, da te doma ne razumejo (tudi njim ni lahko),
 •         si zaželiš vzpodbude, klepeta, nasmeha … (pomemben si, rad sem v tvoji družbi!),
 •         ne zmoreš sam rešiti domače naloge (več glav več ve),
 •         bi rad počel kaj ustvarjalnega, bil neke skupine (mladinske delavnice, vrstniška mediacija),
 •         te kaj zaskrbi (spoznavanje samega sebe),
 •         želiš izraziti svoje mnenje (spoštujem te!).

Potrkaj … vstopi … nisi sam!