Težave

Strah in šola

Če učenec velikokrat doživlja neuspehe v šoli, dobi strah pred šolo. Ta strah je lahko tudi pred sošolci, če ga ne sprejmejo kot prijatelja, ali  pa pred učiteljem, če ima pogoste težave z njim. Vstop v šolo pomeni, da se otrok prvič znajde brez pomoči staršev pred mnogimi pravili in zahtevami, ki jih pogosto niti popolnoma ne razume. Strah se pogosto kaže kot nemir, nesposobnost zbrati se, ali kot povečana agresivnost. Vendar se večina otrok hitro navadi na nov položaj in se potem bolje počuti. Po drugi strani pa je popolnoma normalen strah, ki ga občutimo pred pisanjem testov. Ponavadi nas skrbi, ali bomo dobro opravili preverjanje znanja in zato imamo tremo. Trema je pravzaprav koristen občutek, saj nam pomaga, da bolje opravimo test ali ustno spraševanje. Tudi v tem primeru večina otrok doživlja le blag strah. Nekateri pa imajo zelo močan strah, ki jih lahko celo ovira pri pisanju testa, in zato so veliko bolj neuspešni, kot bi bili sicer. Strah najbolje premagamo tako, da se dobro pripravimo na pisanje testa, tik pred pisanjem pa je dobro, da se malo pogovarjamo s sošolci, pri tem pa bomo pozabili nanj.

Težave z učitelji

Učenci imajo za dobrega učitelja tistega, ki zna narediti v razredu red, hkrati pa je še vedno prijazen, razumevajoč in dovoljuje nekaj svobode. Cenijo njegovo pravičnost, spoštljivost, smisel za humor, pripravljenost za pomoč in pogovor ter razumljivo podajanje snovi. Seveda vsak učitelj ni čisto tak, vendar ga imajo učenci še vedno lahko radi. Učitelji lahko prizadenejo učence s krivičnim ravnanjem, nerazumevanjem in zmerjanjem. Učencu se lahko nek učitelj »zameri« tudi, če ne mara predmeta, ki ga ta učitelj poučuje (npr. matematike), ali se enostavno osebnostno ne ujema z njim. To se ponavadi dogaja pri mladostnikih v višjih razredih osnovne šole in v srednji šoli. Če se s katerim od učiteljev ne razumemo dobro, lahko pomoč poiščemo pri svojih starših ali šolski svetovalni službi.