S starši se ne razumem…

Prepiri s starši so v obdobju, ko odraščaš nekaj povsem običajnega. Želiš si, da ti ne bi dihali za ovratnik in se vtikali v tvoje zadeve, da bi te pustili pri miru. Starši pa težko razumejo, da odraščaš, se osamosvajaš in znaš razmišljati tudi s svojo glavo. Skušaj razumeti, da ti ne prepovedujejo stvari zato, ker bi te želeli omejevati ali uveljavljati svojo avtoriteto, ampak zato, ker te imajo radi, jih skrbi zate in te skušajo zavarovati pred nevarnostmi.

Največ nesoglasij se da rešiti z odkritim in mirnim pogovorom. To je včasih zelo težko, še posebno kadar imaš občutek, da starši nimajo prav in te ne poslušajo. Skušaj jim razložiti, kako se počutiš, kaj ti misliš in zakaj meniš, da oni nimajo prav. Staršem pa daj možnost, da ti tudi oni razložijo, kako se počutijo, zakaj so ti kakšno stvar prepovedali, ali so ti naložili kakšno nalogo. Morda boš po pogovoru bolje razumel starše in njihove skrbi, starši pa bodo začeli spoznavati, da nisi več majhen otrok, ampak da se razvijaš v samostojno in odgovorno osebo.