UNICEF opozarja na izpostavljenost otrok in mladostnikov digitalnemu marketingu

V dokumentu za razpravo z naslovom »Otroci in digitalni marketing: pravice, tveganja in odgovornosti« (Children and Digital Marketing: Rights, risks and responsibilities) UNICEF izpostavlja zelo pomembno dejstvo, da postajajo otroci in mladostniki vedno močnejša potrošniška skupina. Poleg tega, da imajo močan tržni učinek, so prav oni tisti, ki vplivajo tudi na potrošniško vedenje in odločitve svojih staršev. Strokovnjaki opozarjajo, da se otroci ne morejo kritično odzivati na marketinška sporočila zaradi svoje neizkušenosti in nezrelosti, njihova zmožnost, da se izognejo vplivom prikritega oglaševanja pa je praktično neobstoječa. Zato UNICEF opozarja, da se otrok ne sme obravnavati kot le še eno potrošniško skupino, ki se jo izkorišča, ampak je potrebno, da se postavijo omejitve oglaševanja z namenom, da se na prvo mesto postavijo interesi otrok. V dokumentu je predstavljeno trenutno stanje in regulacija, vpliv digitalnega marketinga na pravice otrok ter vloga akterjev in možni posegi v pravice otrok ter opozarja na potrebo po konkretnih ukrepih za to, kako lahko podjetja in drugi deležniki zagotovijo spoštovanje in varovanje pravic otrok v kontekstu digitalnega marketinga.

Viri: Better Kids For Internet, safe.si, UNICEF