Zakaj me starši silijo pospravlajti?

Že odrasli se med seboj zelo razlikujejo v dojemanju pospravljenosti. Vsi poznamo obe skrajnosti: na eni sterilna stanovanja in na drugi stanovanja, ki bi potrebovala dezinfekcijska sredstva, pa v njih vseeno živimo.

Kakšne so šele razlike v dojemanju pospravljenosti med odraslimi in otroki, saj se slednji šele učijo in navajajo na red in odgovornost. Zato je pospravljanje tako pogosto jabolko spora.

Seveda se morate tudi otroci navaditi ali naučiti na red in odgovornost. In pospravljanje je ena od priložnosti za to. Vendar je že malo pozno, da začnete pospravljati šele pri desetih letih. Ta vzgoja se mora začeti že veliko prej. Že dveletnik lahko pospravlja igrače skupaj s starši, starejši otrok lahko briše prah, upravlja s sesalcem itd. Starše opazuje pri opravilih in se uči. Šolski otrok je pri pospravljenju svoje sobe čedalje bolj samostojen, najstnik pa lahko v celoti prevzame odgovornost za to.

Pogosti nesporazumi nastanejo pri standardih pospravljanja: kaj je zadovoljivo pospravljeno in kaj ne. Priporočil bi ti, da se na družinskem sestanku dogovorite o standardih, ki so sprejemljivi za tebe in za starše. Potrebni bodo številni pogovori, dogovarjanja in pogajanja. Skupaj določite pravila pospravljanja, ki morajo biti jasna, npr.:

  • enkrat tedensko je treba posesati prah v sobi in ga pobrisati po pohištvu,
  • na 14 dni zamenjati posteljnino itd.

Skupaj določite, do kdaj morajo biti opravila narejena (npr. do sobotnega večera ali nedeljskega zajtrka).

Dogovori se s starši, kaj se bo zgodilo, če stvari ne bodo opravljene. Posledice naj bodo logične, npr. če je soba pospravljena do nedeljskega zajtrka, lahko gledaš dopoldanski televizijski program. Če ni, moraš takrat pač pospraviti.

Lahko pa se dogovoriš, da opravila zamenjate, starši bodo pospravili sobo namesto tebe, ti pa boš opravil/a neko delo namesto staršev.

Pomembno je, da se s svojimi starši pogovarjaš in dogovarjaš brez nepotrebnega vpitja in loputanja z vrati. Če boš staršem pokazal/a, da se znaš zrelo dogovarjati, bo manj nesporazumov in njihovo zaupanje bo večje.

Ključne besede: pospravljanje, prepir, standardi pospravljanja, dogovarjanje