Ginekološke ambulante

SEVNICA
dr. Alenka Zagode-Krenčič
Zdravstveni dom Sevnica
Dispanzer za ženske
Trg svobode 14
8290 Sevnica
tel: 07-8161-500

CELJE
dr. Liljana Pavičevič
Ginekološko-porodniški oddelek
Splošna bolnišnica
3000 Celje
tel.: 03-5441-133

IZOLA
dr. Nives Rožič-Vičič
Zdravstveni dom Izola
Dispanzer za ženske
Ul. oktobrske revolucije 11
6310 Izola
tel.: 05- 6635-043

RADOVLJICA
dr. Alojzija Anderle
Zasebna ordinacija za
ginek. in porod.
Kopališka cesta 7
4240 Radovljica
tel: 04-5314-950

KRANJ
dr. Marjeta Podlipnik
KRANJ

Zdravstveni dom Kranj
Dispanzer za žene
Gosposvetska ul. 10
4000 Kranj
tel.: 04-2082-218

MARIBOR
dr. Danilo Maurič
Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor
Dispanzer za ženske
Vošnjakova ul. 2-4
2000 Maribor
tel.: 02-2286-200; 2286-419

MURSKA SOBOTA
dr. Janka Palancsai Šiftar
Ginek-porod. odd.
Splošna bolnišnica
9000 Murska Sobota
tel.: 02-5123-010

NOVA GORICA
dr. Lidija Margič
Zdravstveni dom Nova Gorica
Dispanzer za ženske
Rejčeva ul. 4
5000 Nova Gorica
tel: 05-3383-200

 RAVNE NA KOROŠKEM
dr. Frenk Krištofelc
Dispanzer za ženske

 

NOVO MESTO
dr. Martina Bučar
Zdravstveni dom Novo Mesto
Dispanzer za ženske
Kandijska cesta 4
8000 Novo Mesto
tel.: 07-3916-799

SEŽANA
dr. Dragoslav Mugoša
Zdravstveni dom Sežana
Dispanzer za ženske
Partizanska c. 24
6210 Sežana
tel: 05-7311-423

Zdravstveni dom
2390 Ravne na Koroškem
tel.: 02-8705200

TRBOVLJE
dr. Cvetka Fakin-Skušek
Zdravstveni dom Trbovlje
Dispanzer za ženske
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
tel: 03-5624-100

CERKNICA

Dr. Tanja Jordan

Zdravstveni dom Cerknica dr. Božidarja Lavriča,

Dispanzer za žene: 01/ 70 50 110

Cesta 4, maja 17,

1380 Cerknica;

tel:01/ 70 50 100

HRASTNIK

Dr. Jelka Markovič Grahek

zdravstveni dom Hrastnik,

Dispanzer za žene:03/ 565 44 62

Novi dom 11,

1430 Hrastnik;

IVANČNA GORICA

Dr. Andrej Pogačnik

Dr. Jadranka Domazeti Fink

Zdravstveni dom Ivančna Gorica,

Dispanzer za žene: 01/ 781 90 15

Cesta2. grupe odredov 16,

1295 Ivančna gorica;

Tel:01/ 781 90 00

JESENICE

Zdravstveni dom Jesenice,

Dr. Anamarija Petek

Dispanzer za žene: 04/ 5868 136

Tel: 04/ 5868 140

Deluje ambulanta za mladoletnice vsak ponedeljek popoldan.

KOPER

Zdravstveni dom Koper,

Dr. Tomislav Vitezica: 05/ 664 7276

Dr. Lav Miloševič: 05/ 664 7297

Dispanzer za žene: 05/ 6647 100

Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper;

Tel:05/ 6647 100

Ginekolog za mladoletnice: 1.in 2. sobot v mesecu.

KOČEVJE

Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje;

Tel: 01/ 893 9000

MEDVODE

Dr. Miroslav Jurca

Zdravstveni dom Medvode,

Dispanzer za žene. 01/ 361 9900

Ostrovrharjeva ul. 6,

1215 Medvode;

tel: 01/ 361 9900

 

ORMOŽ

Dr. Lidija Šivanek Goršič

Zdravstveni dom Ormož,

Dispanzer za žene: 02/ 741 0920

Ulica dr. Hrovata4,

2270 Ormož;

tel: 02/ 741 0900

PTUJ

Dr. Tatjana Kolar

Zdravstveni dom Ptuj,

Dispanzer za žene: 02/ 7871 500

Potrčeva 19a, 2250 Ptuj,

Tel:  02/ 7871 500

PIRAN

Zdravstveni dom Piran,

Dr. Petar Naumovski

Dispanzer za žene (zasebna ordinacija): 05/ 677 1763

Cesta solinarjev 1, Lucija,

6320 Portorož;

tel: 05/ 677 3320

Za mladoletnice možni pregledi ob ponedeljkih med 14.00 in 16.00 uro.

RADLJE OB DRAVI

Dr. Franc Krištofelc

Dr. Frenk Krištofelc (mlajši)

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi,

Dispanzer za žene: 02/ 877 0832

Mariborska cesta 37,

2360 Radlje ob Dravi;

Tel: 02/ 877 0800

SEŽANA

Dr. Dragoslav Mugoša

Zdravstveni dom Sežana,

Dispanzer za žene: 05/ 7311 423

Partizanska cesta 24,

6211 Sežana;

Tel: 05/ 7311 400

Za mladoletnice možni pregledi ob sredah med 13.30 in 13.30 uro.

 

 

 

SLOVENJ GRADEC

dr. Frenk Krištofelc (ml.)

Dispanzer za ženske

Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16,

2380 Slovenj Gradec;

tel: 02/ 88 23 575

SLOVENSKA BISTRICA

Zdravstveni dom Slovenska Bistrice,

Dispanzer za žene: 02/ 843 27 56

Partizanska ulica 30,

2310 Slovenska Bistrica;

Tel: 02/ 843 27 00

V ginekološki ordinaciji ne sprejemajo več novih pacientk.

ZAGORJE

Dr. Marko Mlinarič

Zdravstveni dom Zagorje,

Ženski dispanzer (zasebna ordinacija): 03/5655 000

Cesta zmage 1,

1410 Zagorje;

Tel: 03/ 56 55 000

ŽALEC

Dr. Elen Milovanovič

Zdravstveni dom Žalec,

Dispanzer za žene:03/ 713 43 67

Prešernova 6, 3310 Žalec;

tel: 03/ 713 43 00

TOLMIN

Dr. Dragica Rejec Taljat

Zdravstveni dom Tolmin,

Dispanzer za žene: 05/ 388 1120

Prešernova ulica 6a,

5220 Tolmin;

tel:  05/ 388 1120

VELENJE

Dr. Ksenija Kordoš Mohorko

Dr. Biserka Martin Škerjanec

Dr.Sonja HozjanLevak(zasebna ordinacija

Zdravstveni dom Velenje,

Dispanzer za ženske: 03/ 899 54 65

Zasebna ordinacija za ženske:03/897 29 30

Vodnikova 1,

3320 Velenje;

POSTOJNA

Dr. Dragoslav Mugoša

Zdravstveni dom Sežana

Dispanzer za ženske

Partizanska c. 24

6210 Sežana

tel.: 05 – 7311 – 435

LJUBLJANA

ZD Ljubljana – Bežigrad,

Dr. Vida dimnik

Dr. Lena Žigon

Dispanzer za žene: 01/ 4723 765

Kržičeva 10,

1000 Ljubljana;

tel: 01/ 3003 300

ZD Ljubljana Center,

Metelkova 9,

Dr. Milan Kovačević

Dispanzer za žene: 01/ 4723 765

1000 Ljubljana;

tel:01/ 4723 700

ZD Lj – Moste, Polje,

Prvomajska 5,

1000 Ljubljana;

tel: 01/5844 200

Zd enota Lj- Fužine,

Dr. Jadranka Fink-Domazet

Dr. Urška Oblak Gašper

Dr. Stanka hudnik- Novačan

Dispanzer za žene: 01/ 5472 800

Preglov trg 14,

1000 Ljubljana;

tel: 01/ 5472 800

ZD Šentvid,

Dr. Renata Jovan Toff

Ob zdravstvenem domu 1,

Dispanzer za žene: 01/ 5837 400

1210 Lj-Šentvid;

tel: 01/ 5837 400

ZD Lj- Šiška,

Dr. Mojca Demšar- Zadnik

Dr. Zdenka Šubic

Dispanzer za žene: 01/ 5815 240; 01/ 5815 243

Dečeva 5,

1000 ljubljana;

tel: 01/ 5815 200

ZD  Lj Vič – Rudnik,

Dr. Danica Bolha – Lavrinc

Dispanzer za žene: 01/ 2004 529

Postojnska 24,

1000 Ljubljana;

tel: 01/ 2004 500

ZD enota Lj Rudnik:

Rakovniška 4,

1000 Ljubljana;

tel: 01/ 4202 400

Dispanzer za žene: 01/ 4202 406

ZD za študente v Ljubljani, Aškerčeva 4, 1000 Ljubljana; 01/ 200 74 40; 01/ 200 74 13; 01/ 200 74 43

Ginekološka ambulanta za študentke v Ljubljani: 01/ 200 74 13

Nujna pomoč za mladostnike Ljubljana: 01/ 47 23 888 (Metelkova.)