O mladostništvu

V človekovem razvoju nastopi otroštvo pri starosti dveh let. Delimo ga na zgodnje (do 6,5 let) ter srednje in pozno otroštvo (do 11,5 let). Srednje in pozno otroštvo poimenujemo tudi z izrazom  »obdobje mlajšega šolskega otroka«. Sledi mu mladostništvo (adolescenca), ki traja od 11,5 let do približno 22. ali 24. leta. Delimo ga na zgodnje (do 14. leta), srednje (do 17. leta) in pozno (do 22. oziroma 24. leta). Sam izraz je vezan na duševni razvoj posameznika, torej kako se spreminja njegova lastna osebnost in kako se spreminjajo njegovi odnosi z drugimi. Pogosto govorimo o tem obdobju kot o puberteti, vendar ne gre za isti stvari. Izraz puberteta pomeni biološki razvoj posameznika, ki je vezan na razvoj telesa ter pojav večjih razlik med telesi fantov in deklet. Sama puberteta se običajno začne že nekaj let pred nastopom mladostništva.

Adolescenca je razvojno obdobje, ko posameznik razvija svojo miselnost in sam opredeljuje svoj položaj v svetu. Mladostniki pogosto zavračajo vrednote staršev, medtem ko se veča pomen vrstnikov. Pred adolescenco se otrok zanima predvsem za svoj spol, s prehodom v obdobje adolescence pa kaže več zanimanja za nasprotni spol. Zelo pomembno vlogo v mladostnikovem življenju imajo tudi starejši ljudje izven družine. To so predvsem učitelji, junaki, športniki in glasbeniki. To so vzorniki, ki jih mladostniki radi posnemajo in se tako učijo, kako biti odrasel.

Z navezanostjo na vrstnike in z izkušnjami z nasprotnim spolom si mladostniki širijo svoje socialne izkušnje. Pogosto spremenijo način oblačenja in vedenja.

Mladostnik največkrat postane sramežljiv in zadržan. Možno je tudi, da postane agresiven, vzbuja pozornost z oblačenjem in pričesko.

Adolescent neprenehoma išče svojo identiteto in si zastavlja vprašanje »Kdo sem jaz?«. Za adolescenta značilno iskanje se kaže tudi v prenagljenih poskusih reševanja konfliktov. Pri vsem tem je pomembno, da imajo starši veliko razumevanja. Prav tako morajo biti starši razumevajoči glede mladostnikove zasebnosti, do katere ima vso pravico, kakor vsak posameznik, ne glede na to koliko je star.